• Nasza szkoła
            • Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

              Szanowni Państwo.

              Na prośbę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zamieszczamy informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Treść listu zamieszczonego w załączniku z pewnością zainteresuje zarówno uczniów klasy III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej, jak i ich rodziców.

            • ZEBRANIE DLA RODZICÓW KLAS I

              Zapraszamy rodziców przyszłych pierwszoklasistów

              na zebranie organizacyjne,

              które odbędzie się w naszej szkole

              30.05.2019r., o godz. 16.00.

              na bloku sportowym w sali nr 20

            • Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

              Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) wszystkie sprawozdania finansowe za 2018 rok znajdują się pod linkiem

            • III Uliczny Bieg im. Grześka Fieta już za nami!

              Szanowni Państwo!

              Kolejna, trzecia już, edycja biegu za nami. Dziękujemy za tak liczny udział, zarówno w biegach dla dzieci, jak i w biegu głównym. Gratulujemy zwycięzcom, ale także wszystkim, którzy stanęli na starcie i przekroczyli linię mety. Zapraszamy do przeczytania relacji z wydarzenia (można ją znaleźć w zakładce Bieg im. Grześka Fieta) oraz obejrzenia zdjęć, które znajdują się w naszej galerii.

            • Strajk nauczycieli

              Szanowni Państwo.

              Informuję, że 8.04.2019r. ponad 90% pracowników szkoły przystąpiło do strajku. O zakończeniu akcji strajkowej powiadomię Państwa niezwłocznie.

              Z poważaniem

              Maria Biegańska, dyrektor szkoły

      • Partnerzy

        • {#1508} 1
        • {#1508} 2
        • {#1508} 3
        • {#1508} 4
      • Logowanie

      • Godziny dzwonków

        Niedziela 21.07.2019
      • Galeria zdjęć

        • Zakończenie rolu szkolnego 2018-19 (19.06.2019)
        • Święto Konia - loteria fantowa (16.06.2019)
        • Wieczorek pożegnalny kl. VIII sp i III gimn. (13.06.2019)
        • Wycieczka do Srebrnej Góry (5-7.06.2019)
        • Dzień Dziecka z zespołem "Rewelacja"
        • Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
        • Szkolny Klub Wolontariatu. Pomóż Hani (31.05.2019)
        • III Uliczny Bieg im. Grześka Fieta - Uczeń Sukcesu (28.04.2019)
        • III Uliczny Bieg im. Grześka Fieta - bieg główny - dekoracja (28.04.2019)